Наукова діяльність

Виконується 1 НДР:

НДР кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології сумісно з кафедрою пропедевтики дитячих хвороб на 2017 – 2021 р.р. Тема НДР: «Бронхіти у дітей з коморбідними станами: клінічний перебіг та їх сучасна етіологія»

Дисертації, що виконуються:

Назва дисертаційної роботи: «Стан мікробіоценозів респіраторного та травного трактів при муковісцидозі у дітей та експериментальне обґрунтування їх корекції»