Колектив кафедри

Степанський Дмитрий Олександрович

Завідувач кафедри, д. мед. наук за спеціальністю мікробіологія - 03.00.07, професор,

https://scholar.google.com.ua/citations?user=lG_YNXoAAAAJ&hl=ru

Докторська дисертація на тему «РІЗНОБІОТОПНІ АУТОСИМБІОНТИ РОДУ AEROCOCCUS ТА МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ЯК ПРОБІОТИКІВ»


Кременчуцький Генадій Миколайович

доктор мед. наук за спеціальністю мікробіологія - 03.00.07, професор,

https://scholar.google.com.ua/citations?user=gLowkSQAAAAJ&hl=ru

Докторська дисертація на тему "БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОКОККОВ-АНАТАГОНИСТОВ"

Член міжнародного товариства «Управління ризиком у профілактичній медицині», член редакційної ради журналів «Мікробіологія»,

«Медичні перспективи», «Медична безпека», оппонент по захисту дисертацій.

Крушинська Тетяна Юрівна

канд. пед. наук за спеціальністю - теорія та історія педагогіки -13.00.01, доцент кафедри,

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jTWHIXcAAAAJ&hl=ru

відповідальна за навчальний процес, кандидатська дисертація на тему "Дидактичні умови розуміння тексту при постановці та розв'язанні навчальних задач".


Шарун Алеся Віталіївна

канд. мед. наук за спеціальністю 03.00.07, доцент кафедри,

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Lpif0LIAAAAJ&hl=ru

відповідальна за оформлення сайту кафедри, кандидатська дисертація на тему "Влияние активных форм кислорода разного происхождения на представителей микробиоценоза ротовой полости".


Сладкова Людмила Михайловна

канд. мед. наук за спеціальністю епідеміологія, доцент кафедриї, секретар обласного товариства мікробіологів, епідеміологів та паразитологів,

https://scholar.google.com.ua/citations?user=cYNEzhMAAAAJ&hl=ru

кандидатська дисертація на тему "Епидемиологическое значение свойств брюшнотифозных бактерий в связи с их гетерогенностью"


Дараган Галина Миколаївна

канд. мед. наук за спеціальністю 14.02.02, доцент кафедри, профорг кафедри,

https://scholar.google.com.ua/citations?user=0NWJz64AAAAJ&hl=ru

кандидатська дисертація на тему «Удосконалення тактики вакцинопрофілактики кору, епідемічного паротиту і краснухи у дітей . народжених ВІЛ-інфікованими матерями»


Турлюн Сергій Якимович

канд. мед. наук за спеціальністю мікробіологія - 03.00.07, доцент, викладач кафедри, заступник завідувача кафедри по матеріальним справам,

https://scholar.google.com.ua/citations?user=VyqFJcEAAAAJ&hl=ru

кандидатська дисертація на тему "Действие биологического препарата из микококков на ожоговые и раневые поверхности, осложненные стафилококковой инфекцией в эксперименте"


Андреєва Ірина Анатоліївна

канд. мед. наук за спеціальністю епідеміологія – 14.00.30., викладач кафедри, відповідальна за зв'язок з закладами профілактичної медицини,

https://scholar.google.com.ua/citations?user=21M0stcAAAAJ&hl=ru

кандидатська дисертація на тему "Епідеміологічне значення неоднорідності популяцій збудника (Klebsiellapneumonia) та його хазяїв за гетеро- та ізоантигенами"


Єгорова Світлана Юріївна

Кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.09 – імунологія., викладач

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5g8dD7mkWUNncJ_pA6_4Inm_VDHuaADDCypJkbckKhgzxPq8pRYD9-eseqElJnB2v2C0PybUxi6LVSBO8MCHDJGy14NckXEGGkQqZYueHRayKrc-axpZgE3RV6OQp_jYhPgTrH&user=MPG3qDsAAAAJ

Тема дисертаційної роботи «Імунологічна реактивність у хворих на неспецифічний виразковий коліт з різним ступенем дисбактеріозу».


Жерносекова Ірина Володимирівна

канд. мед. наук за спеціальністю мікробіологія - 03.00.07, викладач кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?user=MKg4JlsAAAAJ&hl=ru

кандидатська дисертація на тему "Изменчивость продуцента литических ферментов Streptomyces recifensis var. lyticus и его селекция".


Кошова Ірина Петрівна

канд. мед. наук за спеціальністю мікробіологія - 03.00.07, викладач кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?user=382A4LIAAAAJ&hl=ru

кандидатська дисертація на тему : "Мікробіологічне обгрунтування розробки складу і технології асоційованого пробіотичного препарату на основі оригінальних штамів Аerococcus viridans та Вacillus subtilis"


Главацька Владлена Ігорівна

канд.мед.наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна.


Дисертація на тему: «Комплексна гігієнічна оцінка регіональних особливостей забруднення об'єктів навколишнього середовища свинцем і його впливу на показники здоров'я дітей».

scholar.google.com.ua/citations?user=yKlfiKAAAAAJ&hl=uk&oi=sraСмотрова Наталія Григорівна

викладач, секретар кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Qi6G-B4AAAAJ&hl=ru


Стеценко Ірина Юріївна

викладач, відповідальна за зв'язок з товариством «Червоний хрест»

https://scholar.google.com.ua/citations?user=5F4wjQwAAAAJ&hl=ru


Іщенко Оксана Володимирівна

аспірант кафедри, викладач

Запланована та виконується дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за темою «Стан мікробіому респіраторного та травного трактів при муковісцидозі у дітей та експериментальне обґрунтування їх корекції»

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Q8T4KPoAAAAJ&hl=uk


Семеняк Марина Володиміровна

старший лаборант кафедри, викладач курсу епідеміології за сумісництвом. Секретар атестаційної комісії з інтернатури за фахом


Тимчук Олександра Андріївна

старший лаборант кафедри

Мальцева Олена Анатоліївна

лаборант